Viktig Information:

 

Stämman den 29:e maj beslutade enhälligt att en likvidation av föreningen inleds.

Stämman valde också en likvidator, som kommer att utföra likvideringen.

Styrelsen i sin helhet har avgått.

 

Länk till gamla hemsidan:

http://kabo.dyndns.org/viking/index_old.html

 

”VIKTIGT”

Ytterligare Information:

Likvidatorn kommer inom kort att kalla till en avslutsstämma som har att godkänna föreningens likvidation. Vi kommer att skicka ut den med e-post inklusive avslutsredovisning.

Därefter kan kvarvarande medel fördelas till föreningens medlemmar.

 

Vad du som medlem nu måste göra:

1.   Kontrollera så att du har angett en gällande e-postadress. Meddela annars till vår e-post: vikingvind@gmail.com

2.   Kontrollera så att du har angett en gällande gatupostadress. Meddela annars till vår e-post: vikingvind@gmail.com

3.   Kontrollera att du har ett aktuellt bankkonto registrerat hos Viking Vind, (inte ändrat sedan 2013). Meddela annars nytt konto till vår e-post: vikingvind@gmail.com

Den här hemsidan kan i kortare perioder icke vara nåbar, det är vår förhoppning att den skall finnas tills allt är klart.
Så prova igen dagen efter.